Loading www.studenttests.pl
Please wait...

Wybierz swój test

Jaki jest najlepszy sposób na przygotowanie się do GMAT!

1-Czym jest egzamin GMAT? GMAT to skrót od Graduate Management Admissions Test. Ten formalny egzamin ma na celu sprawdzenie różnych aspektów umiejętności akademickich studenta oraz znajomości języka angielskiego. A konkretnie, do czego służy test GMAT? W większości przypadków jest on używany do określenia kwalifikacji i gotowości studenta do wejścia na studia biznesowe. Uniwersytety mogą wymagać określonego minimalnego wyniku na egzaminie GMAT jako warunku wstępnego dla Master of Business Administration lub podobnego programu studiów magisterskich. Niektórzy pracodawcy biorą pod uwagę wyniki GMAT przy ocenie kandydatów na staże lub stanowiska w pełnym wymiarze godzin. W przeciwieństwie do niektórych innych testów oceniających program studiów, takich jak MCAT lub LSAT, GMAT nie mierzy poziomu wiedzy branżowej studenta lub specjalistycznych umiejętności zawodowych. Jest on raczej przeznaczony do oceny różnych istotnych umiejętności miękkich, które mogą prowadzić do sukcesu w szkole biznesu i na rynku pracy zawodowej. Ten adaptacyjny test komputerowy skupia się na określeniu umiejętności krytycznego myślenia ucznia, zdolności rozwiązywania problemów, logiki i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, w tym umiejętności werbalnych, czytania i pisania. Egzamin podzielony jest na cztery odrębne kategorie: półgodzinną ocenę analitycznego pisania, półgodzinną sekcję zintegrowanego rozumowania, 75-minutową sekcję rozumowania ilościowego oraz 75-minutową sekcję rozumowania werbalnego. Studenci mogą wybrać jedną z trzech opcji, aby określić kolejność wypełniania sekcji. Nie ma oficjalnej ani preferowanej kolejności. Zamiast tego, elastyczność ta ma na celu zapewnienie studentom najlepszego doświadczenia podczas egzaminu poprzez umożliwienie im dostosowania doświadczenia w pewnym stopniu w oparciu o ich preferencje testowe i unikalne mocne strony. 2-Dlaczego muszę przystąpić do GMAT? Sukces na GMAT może wymagać znacznego przygotowania wraz z opłatą za przystąpienie do egzaminu. Nie jest to generalnie wymagany aspekt ukończenia studiów licencjackich. Dlaczego więc przystąpienie do egzaminu GMAT jest ważne? Być może najważniejsze jest to, że egzamin ten jest szeroko stosowany przez szkoły biznesowe na całym świecie jako standardowe kryterium przyjęć. W rzeczywistości wynik GMAT jest znaczącym czynnikiem w około 90 procentach wszystkich decyzji o przyjęciu do szkoły biznesowej. Dodatkowo, właściciel testu (Graduate Management Admission Council) prowadzi ciągłe badania w celu określenia ważności egzaminu i zapewnienia, że służy on jako dokładny predykator sukcesu w programie studiów biznesowych i ścieżce kariery zawodowej. Studenci, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu nauki w szkole biznesu, powinni zaplanować przystąpienie do testu przed złożeniem wniosku, aby mogli wysłać swoje wyniki do instytucji edukacyjnych, które biorą pod uwagę. Korzyści z podjęcia GMAT wykraczają poza zwiększenie szans studenta na przyjęcie na wybrany przez niego kierunek studiów. Egzamin jest specjalnie zaprojektowany w oparciu o standardowe aspekty programów dyplomowych szkół biznesu, więc studenci, którzy go podejmują, mogą uzyskać dokładny obraz tego, jak ich umiejętności będą trzymać się w takim programie. Może pomóc studentowi określić, czy jest gotowy do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie biznesu, czy też potrzebuje najpierw więcej czasu na przygotowanie. Może to być doskonały sposób dla nierodzimych użytkowników języka angielskiego, aby zapewnić, że ich umiejętności językowe są gotowe do bycia konkurencyjnym w świecie biznesu. Dodatkowo, wielu pracodawców bierze pod uwagę wynik GMAT kandydata jako ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Egzamin jest znany na całym świecie, a jego standaryzowany system punktacji pozwala szkołom na podejmowanie przemyślanych decyzji o przyjęciu. Student zdobywa punkty w każdej z czterech poszczególnych sekcji wraz z całościowym wynikiem. Podczas gdy całkowity wynik daje urzędnikom przyjmującym do szkół i menedżerom zatrudniającym szybki i łatwy sposób oceny umiejętności ucznia, cztery poszczególne sekcje dostarczają dodatkowych danych na temat umiejętności pisania i rozumowania ucznia. Niektórzy urzędnicy szkolni używają zarówno całkowitego wyniku, jak i indywidualnych sekcji punktowych przy określaniu składu każdej klasy przychodzących studentów szkół biznesowych. 3-Jakiego rodzaju kariery mogę się spodziewać z dyplomem biznesowym? Wielu studentów decyduje się na przystąpienie do GMAT w ramach przygotowania do ubiegania się o przyjęcie do szkoły biznesowej. Zarabianie dobrego wyniku na egzaminie GMAT może otworzyć drzwi do najlepszych biznesowych programów studiów magisterskich. Może również pomóc studentowi zrozumieć, jakie umiejętności wyższego rzędu są wymagane, aby odnieść sukces w świecie biznesu, i zapewnić dokładną ocenę jego umiejętności w odniesieniu do przyjętego standardu branżowego. Gdy student ukończy program studiów w szkole biznesu, taki jak MBA, może kwalifikować się do różnych opcji kariery w zróżnicowanym globalnym przemyśle biznesowym. Uniwersytety na całym świecie oferują programy absolwentów biznesowych. Niektóre koncentrują się na ogólnych tematach biznesowych wyższego poziomu, takich jak zarządzanie, planowanie, rentowność i poprawa wydajności. Inne programy obejmują specjalistyczne kursy związane z konkretnymi tematami branżowymi. Studenci mogą znaleźć specjalizacje stopnia w takich dziedzinach jak finanse, opieka zdrowotna, edukacja, badania lub bezpieczeństwo. Możliwości kariery mogą się różnić w zależności od specyfiki programu studiów, ale większość studentów uważa, że posiadanie stopnia biznesowego kwalifikuje ich do stanowisk wyższego szczebla, wyższych wynagrodzeń i możliwości rozwoju kariery. Mogą również być bardziej konkurencyjni na rynku pracy w porównaniu z kandydatami, którzy nie mają zaawansowanego stopnia biznesowego. Absolwenci mogą kontynuować karierę jako menedżerowie lub kierownicy w różnych branżach, w tym produkcji, finansów, technologii i opieki zdrowotnej. Mogą również istnieć możliwości w organizacjach rządowych lub non-profit; studenci mogą znaleźć pracę jako dyrektorzy, kierownicy projektów i planiści strategiczni. Szkoła biznesu może przygotować studentów do bycia przedsiębiorcami, jak również, dając im wiedzę i umiejętności, aby skutecznie rozpocząć i prowadzić firmę. Duże firmy często mają stanowiska dla prywatnych konsultantów do pracy na podstawie umowy w celu poprawy ogólnej struktury i wydajności organizacji, a absolwenci szkół biznesu mogą znaleźć tymczasową lub długoterminową pracę jako konsultanci. Studenci mogą zdecydować się na pozostanie w sektorze akademickim, kontynuując dodatkowe kształcenie w formie doktoratu lub znajdując stanowiska jako edukatorzy na poziomie licencjackim lub podyplomowym. 4-Kiedy należy przystąpić do egzaminu GMAT? Być może zastanawiasz się: Kiedy powinieneś zdawać GMAT na studiach? Ogólnie rzecz biorąc, możesz znaleźć okazję, aby wziąć GMAT w dowolnym momencie podczas swojej edukacji w college'u lub na uniwersytecie. W przeciwieństwie do kilku innych egzaminów dla absolwentów, takich jak LSAT, GMAT jest oferowany o każdej porze roku. Kiedy już znajdziesz centrum testowe w swojej lokalizacji, możesz zadzwonić, aby umówić się na spotkanie. Dodatkowo, studenci mogą podchodzić do egzaminu maksymalnie pięć razy w ciągu jednego roku, o ile między każdą próbą upłynie co najmniej 16 dni. Pamiętaj, że uczelnie mogą mieć dostęp do wszystkich Twoich wyników, jeśli podchodzisz do egzaminu wielokrotnie. Mimo, że możesz podejść do GMAT w każdej chwili, możesz rozważyć, kiedy w Twojej karierze akademickiej jest najbardziej odpowiedni czas na przystąpienie do egzaminu. Chociaż nie ma formalnego wymogu edukacyjnego, ogólnie rzecz biorąc, idealnym rozwiązaniem jest przystąpienie do egzaminu po odpowiednim czasie na przygotowanie, aby mieć największe szanse na osiągnięcie wysokiego wyniku i uniknięcie czasu i kosztów ponownego zdawania egzaminu. Jeśli planujesz wykorzystać swój wynik GMAT jako część materiałów aplikacyjnych do szkoły biznesowej, dowiedz się o terminie składania wniosków dla wybranej szkoły i upewnij się, że jest wystarczająco dużo czasu przed tym, aby wypełnić GMAT. Na przykład termin składania aplikacji Round 1 na wielu uczelniach przypada na wrzesień, więc do tego czasu musiałbyś mieć ukończony egzamin. Możesz jednak nie chcieć przygotowywać się do egzaminu w trakcie kompletowania pozostałych materiałów aplikacyjnych, więc możesz chcieć podejść do egzaminu wcześniej. Jeśli podejmiesz GMAT z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, możesz mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do testu i mieć okres buforowy, w którym możesz ponownie podejść do egzaminu, jeśli to konieczne. Wielu ekspertów zaleca przystąpienie do testu nie później niż dwa miesiące przed planowanym złożeniem aplikacji do szkoły biznesowej. Dobrą wiadomością jest to, że twój wynik GMAT jest ważny przez pięć lat, więc możesz wziąć go wcześniej, jeśli chcesz. Ponieważ egzamin nie skupia się na konkretnej wiedzy biznesowej, nie musisz czekać, aż ukończysz określone kursy licencjackie. Chociaż nie ma minimalnego wymogu wiekowego, studenci, którzy są prawnie uznani za nieletnich, mogą być zobowiązani do złożenia formularza zgody rodziców. 5-Gdzie zdawać GMAT? Przygotowując się do egzaminu GMAT, być może zastanawiasz się, gdzie trzeba się udać, aby przystąpić do testu. Na szczęście na całym świecie istnieją liczne centra egzaminacyjne, więc powinieneś być w stanie znaleźć w pobliżu jedną z ponad 600 światowych lokalizacji. Każda lokalizacja powinna mieć wiele dni testowych w ciągu roku i możesz zadzwonić lub skorzystać z formularza online, aby zarejestrować się na każdą datę, która ma wolne miejsca. Jak znaleźć miejsca, w których można przystąpić do egzaminu GMAT? Poszukiwania w internecie to najprostszy sposób. Możesz znaleźć informacyjne strony internetowe, które pokażą Ci centra testowe na podstawie Twojego adresu, kodu pocztowego lub ogólnej lokalizacji. Możesz być w stanie zawęzić swoje poszukiwania według pory roku lub dat testów z otwartymi miejscami. Jeśli jesteś członkiem wojska lub rządowym cywilem z dostępem do bazy wojskowej, możesz być w stanie zarejestrować się na egzamin w centrum testowym znajdującym się w bazie. Istnieją również możliwości egzaminacyjne zaprojektowane z myślą o studentach z niepełnosprawnościami, w tym sensorycznymi, uwagi, poznawczymi i psychologicznymi. Jeśli uważasz, że Twoja niepełnosprawność uniemożliwia Ci przystąpienie do testu w standardowych warunkach, możesz ubiegać się o decyzję o zakwaterowaniu w ramach specjalnego procesu. 6-Jak dużo kosztuje przystąpienie do GMAT? Koszt przystąpienia do egzaminu GMAT może się różnić w zależności od lokalizacji i innych czynników. Do rozważenia jest standardowa opłata rejestracyjna, która obowiązuje przy każdym podejściu do egzaminu. W normalnych okolicznościach nie ma zniżki dla studentów, którzy podchodzą do testu wielokrotnie. Niektóre kraje pobierają również podatek od opłaty rejestracyjnej. Dodatkowo, może być konieczne uwzględnienie kosztów transportu do centrum testowego, takich jak paliwo, opłata za autobus lub taksówkę, lub nocleg. W przypadku konieczności zmiany terminu egzaminu może być konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty, której wysokość zależy od tego, w jakim czasie od daty egzaminu zainicjujemy proces zmiany terminu. W przypadku konieczności odwołania zarejestrowanego terminu egzaminu, może zaistnieć konieczność zwrotu części początkowej opłaty rejestracyjnej. Jeśli jednak zrezygnujesz z egzaminu w ciągu 24 godzin przed jego terminem lub po prostu nie pojawisz się na nim, możesz nie mieć prawa do żadnego zwrotu opłaty za egzamin. Podczas gdy pięć kopii oficjalnego raportu wyników dla instytucji edukacyjnych jest wliczone w opłatę za egzamin, możesz zakupić dodatkowe raporty za dodatkową opłatą. Jeśli podchodzisz do egzaminu wiele razy, każdy wynik może być dostępny do wglądu dla uczelni i pracodawców, więc możesz chcieć anulować swoje wyniki. Jeśli jednak później zdecydujesz, że chcesz je przywrócić, prawdopodobnie zostaniesz obciążony dodatkową opłatą. Oprócz rzeczywistych kosztów przystąpienia do egzaminu, może być konieczne wydanie pieniędzy na materiały przygotowawcze, takie jak przewodniki, testy praktyczne, programy przygotowawcze lub prywatne korepetycje. Koszty materiałów przygotowawczych mogą być bardzo różne. 7- Jak zarejestrować się na GMAT? Kiedy będziesz gotowy do zaplanowania terminu egzaminu, możesz to zrobić na kilka sposobów. Najpierw trzeba będzie znaleźć daty i pobliskie lokalizacje ośrodków egzaminacyjnych. W większości krajów, GMAT jest oferowany wiele razy w roku w wielu miejscach, więc powinieneś być w stanie znaleźć lokalizacje dość łatwo. Istnieją strony internetowe, które pozwalają na wyszukiwanie lokalnych miejsc testowych z dostępnymi miejscami, a większość z tych stron ułatwia również rejestrację już dziś, gdy znajdziesz najlepszą lokalizację. Być może najłatwiej będzie Ci się zarejestrować na egzamin online, ale są też sposoby na rejestrację telefoniczną. Niektóre opcje rejestracji mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Rejestrując się na GMAT, zgadzasz się przestrzegać zasad i warunków zawartych w GMAT Handbook. Jeśli rejestrujesz się w miejscu przeprowadzania testu w bazie wojskowej, musisz zapewnić sobie dostęp do bazy przy użyciu dokumentów identyfikacyjnych wymaganych przez ochronę bazy. Podczas rejestracji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub formularze, jeśli ubiegasz się o zakwaterowanie dla osób niepełnosprawnych. Prawdopodobnie będziesz musiał przedstawić oficjalną dokumentację swojego stanu zdrowia od dostawcy usług medycznych lub innej wykwalifikowanej strony. 8-Co należy przynieść na egzamin GMAT? Kiedy już nauczysz się GMAT i zarejestrujesz się na datę egzaminu w najbliższej lokalizacji, nadszedł czas, aby przygotować się do właściwego dnia testu. Upewnij się, że wiesz, jak dotrzeć do centrum testowego i pozostawić wystarczająco dużo czasu, aby uwzględnić ruch, pogodę i harmonogramy transportu publicznego lub opóźnienia. Przybycie po godzinie rozpoczęcia egzaminu może mieć negatywne skutki, gdyż można nie zostać wpuszczonym na salę i stracić opłatę rejestracyjną. Dobrze jest zaplanować przybycie co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem testu. Należy pamiętać o zabraniu odpowiednich materiałów identyfikacyjnych, takich jak wydany przez rząd dowód osobisty. Należy wcześniej sprawdzić w miejscu przeprowadzania testu, jakie rodzaje identyfikacji są akceptowane. Możesz być również zobowiązany do przyniesienia listu potwierdzającego nominację oraz listy szkół, do których chcesz wysłać swoje wyniki. Po przybyciu do centrum egzaminacyjnego, prawdopodobnie będziesz musiał przejść procedurę odprawy, która może wymagać dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak zdjęcia cyfrowe, podpisy i procesy bioidentyfikacji. Wiele ośrodków używa skanerów linii dłoni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i może być konieczne skanowanie dłoni za każdym razem, gdy wchodzisz do sali egzaminacyjnej, również po zaplanowanych przerwach. Być może zostaną Ci przypomniane zasady egzaminacyjne, których musisz przestrzegać, a te mogą się różnić w zależności od kraju, w którym przystępujesz do egzaminu. W trakcie egzaminu nie wolno kontaktować się z osobami z zewnątrz, takimi jak przyjaciele czy członkowie rodziny. W większości ośrodków goście nie mogą przebywać w holu lub budynku, w którym odbywa się test. Prawdopodobnie będziesz musiał przechowywać torebki i plecaki, ponieważ żadne pomoce naukowe ani przedmioty osobiste, takie jak telefony komórkowe, notatki, aparaty fotograficzne, książki czy pagery, nie są dozwolone. Test podawany jest na komputerze, najczęściej na prywatnym stanowisku pracy. Możesz mieć dostęp do tablic i przyborów do pisania dostarczonych przez administratorów testu, ale nie możesz wynosić tych materiałów poza salę egzaminacyjną. Warto zabrać ze sobą jedzenie i wodę do wykorzystania podczas przerw. 9-Jak przygotować się do GMAT? Podjęcie egzaminu GMAT może być doskonałym pierwszym krokiem w kierunku zdobycia dyplomu biznesowego i odniesienia sukcesu w świecie zawodowym. Jest kilka ważnych rzeczy, które należy zrobić, aby przygotować się do egzaminu, aby dać najlepszą szansę na uzyskanie dobrego wyniku. Jedną z najważniejszych rzeczy do zapamiętania jest to, że test jest dostępny tylko w języku angielskim. Jeśli nie jesteś native speakerem, koniecznie popraw swoje umiejętności językowe w jak największym stopniu przed przystąpieniem do egzaminu. Test obejmuje zarówno ocenę czytania, jak i pisania, więc może się okazać, że warto poprawić swój angielski z pomocą profesjonalnego instruktora lub korepetytora. Wraz ze znajomością języka angielskiego, GMAT ocenia cztery unikalne obszary: rozumowanie werbalne, rozumowanie zintegrowane, pisanie analityczne i rozumowanie ilościowe. Możesz poprawić te umiejętności poprzez praktykę, naukę i przygotowanie. Istnieje szeroka gama materiałów i metod nauki i przygotowania, więc warto przyjrzeć się dostępnym opcjom i wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w Twoim harmonogramie i stylu nauki. Możesz chcieć skorzystać z kombinacji przewodników, formalnych kursów przygotowawczych, zasobów internetowych i prywatnych instrukcji od wykwalifikowanych specjalistów. Wielu uczniów korzysta również z testów praktycznych. Mogą one pozwolić ci poczuć format egzaminu, rodzaj pytań i środowisko testowe, w tym jak działa komputerowy system testowania adaptacyjnego. Poprawa zarządzania czasem, umiejętności studiowania i krytycznego myślenia może być również niezwykle pomocna podczas przygotowań do egzaminu. Jest też część pisemna, więc warto poświęcić czas na odpowiedź na przykładowe pytania eseistyczne. Wielu ekspertów zaleca, aby dać sobie trzy do czterech miesięcy na przygotowanie do GMAT. W tym czasie możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym, przestudiować materiały i wskazówki online oraz przyzwyczaić się do procedur egzaminacyjnych dzięki egzaminom praktycznym. Możesz połączyć to przygotowanie z pokrewnymi zadaniami, takimi jak praca nad aplikacjami do szkół biznesowych oraz doskonalenie umiejętności planowania, organizacji, czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania. Istotne jest, aby przygotować się również w dniu egzaminu. Egzamin GMAT trwa 3,5 godziny, ale możesz chcieć przeznaczyć co najmniej cztery godziny czasu w centrum testowym. W trakcie egzaminu przewidziane są nieobowiązkowe przerwy, potrzebny jest również czas na przebrnięcie przez procedury związane z wpisywaniem się na listę. 10-Czy mogę zdawać GMAT online? Możliwości nauki online dramatycznie wzrosły wraz z rozwojem technologii. W rzeczywistości możesz być w stanie ukończyć wiele swoich kursów licencjackich i biznesowych online. Obecnie jednak nie można zdawać GMAT online. Chociaż można zarejestrować się na egzamin za pośrednictwem strony internetowej i znaleźć liczne materiały przygotowawcze online, nadal trzeba fizycznie uczestniczyć w centrum testowym, aby zakończyć egzamin. GMAT jest zaprojektowany tak, aby był sprawiedliwy dla każdego, kto go bierze i aby chronić przed stronniczością tak bardzo, jak to możliwe. Z tego powodu test jest ściśle kontrolowany, aby zagwarantować sprawdzalne wyniki i zmniejszyć możliwość oszustwa. Format online nie pozwala na taki poziom bezpieczeństwa, więc musisz udać się do fizycznej lokalizacji testowej, aby udowodnić swoją tożsamość i upewnić się, że wyniki testu są rzeczywiście twoje. Kontrolowane środowisko centrum testowego pomaga również zaświadczyć, że każdy student ma podobne doświadczenie. W ten sposób, urzędnicy przyjęć na uniwersytet i menedżerowie zatrudniający mogą być pewni, że wyniki GMAT dokładnie odzwierciedlają zdolności kandydata w porównaniu z każdym innym, który podszedł do egzaminu.