GMAT Ćwiczenia

Musisz wiedzieć czym test GMAT jest i jak działa.

Ćwiczenie do egzaminu GMAT® może mieć kluczowe znaczenie jeśli chodzi o uzyskanie dobrego wyniku. Pobierz darmowe oprogramowanie GMATprep tutaj! Najmądrzejszy sposób na rozpoczęcie przygotowań do GMAT to ściągnięcie darmowego oprogramowania GMATPrep.

Rejestracja na test GMAT

Aby zarejestrować się do GMAT trzeba znaleźć ośrodek egzaminacyjny GMAT i wybrać dostępną datę. Możesz się zapisać nawet 6 miesięcy przed datą testu GMAT, a najpóźniej 21 dni przed terminem składania wniosków. Rejestracja na egzamin GMAT jest możliwa on-line lub telefonicznie. Poprowadzimy Cię przez różne możliwości rejestracji.

Wynik GMAT

Twój raport z wynikami GMAT zawiera pięć części: Pisanie analityczne, Zintegrowane rozumowanie, wyniki Ilościowe, Werbalne i Totalne. Łączny wynik na egzaminie GMAT jest w skali od 200-800 i opiera się na wynikach w częściach Ilościowej i Werbalnej. Dwie trzecie osób biorących udział w teście zazwyczaj uzyskuje wynik pomiędzy 400 a 600.

GMAT 2019 - Graduate Management Admission Test

The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) wybierane przez liderów światowego biznesu otwiera drzwi do wiodących szkół biznesu na świecie od ponad 50 lat. Test GMAT® to egzamin komputerowy zaprojektowany konkretnie by badać zdolności naukowe ważne na studiach zarządzania. Ponad pięć dekad badań udowadnia, że wyniki GMAT są wiarygodnym wskaźnikiem sukcesu naukowego na pierwszym roku studiów. 

 

GMAT mierzy umiejętności rozumowania wyższego rzędu, a nie fakty, i nie zakłada, że kandydat posiada wiedzę z zakresu biznesu i zarządzania. Wyniki GMAT są wykorzystywane przez szkoły biznesu na całym świecie jako jeden z kryteriów przyjęć na programy, takie jak MBA, studia magisterskie z zarządzania czy studia magisterskie na kierunku finanse.

Obecnie ponad 5.700 programów na całym świecie korzysta z GMAT jako obiektywnego sposobu porównywania potencjału akademickiego przyszłych studentów - bez względu na ich wykształcenie, obywatelstwo, wiek czy płeć.

Podejdź do egzaminu, gdy jesteś w najlepszej formie, a studiuj kiedy chcesz. Wyniki egzaminu GMAT są ważne przez pięć lat, więc masz możliwość wyboru, czy chcesz zacząć swoje studia od razu czy później. Jeśli masz zamiar aplikować do szkoły biznesu w ciągu najbliższych pięciu lat, zaleca się, abyś przystąpił do GMAT w najbliższym możliwym terminie - jeszcze podczas studiów lub zaraz po studiach, gdy jesteś przyzwyczajony do zdawania egzaminów.

Test jest dostępny na całym świecie w ponad 110 ośrodkach egzaminacyjnych, praktycznie każdego dnia roku.

Znajdź najbliższy ośrodek egzaminacyjny GMAT i zapisz się na test GMAT już dziś!

 

Jakie są główne części testu GMAT i co one badają?

Test GMAT składa się z czterech głównych części, które badają cztery różne rodzaje zdolności rozumowania - z części ilościowej, części werbalnej, rozumowania zintegrowanego oraz z oceny analitycznego pisania. Całkowity czas egzaminu wynosi trzy i pół godziny, ale trzeba przeznaczyć na egzamin całkowicie około cztery godziny, włączając ewentualne przerwy. W odpowiedniej kolejności:

 

1. Ocena analitycznego pisania: składa się z jednego 30-minutowego eseju, analizy tezy. Przedstawiony zostanie Ci teza i zostaniesz poproszony o analizę zasadności tej tezy i napisanie jej krytyki. Temat rozprawki będzie z ogólnego zakresu związanego z biznesem lub wielu innych przedmiotów. Szczegółowa znajomość tematu eseju nie jest wymagana, ponieważ to Twoja zdolność do pisania analitycznego oceniana jest w tej części. Nie będziesz poproszony o przedstawienie własnych poglądów na temat.

2. Zintegrowane rozumowanie: pokaż szkołom i rekruterom umiejętności, które mają znaczenie w części egzaminu GMAT zintegrowane rozumowanie. Ta 30-minutowa część test składa się z 12 pytań opracowanych do pomiaru zdolności oceny danych przedstawionych w wielu formatach lub z różnych źródeł. Umiejętności mierzone w tej części to między innymi: porządkowanie informacji, aby zobaczyć relacje, które rozwiązują powiązane ze sobą problemy, łączenie informacji do rozwiązywania złożonych problemów i syntetyzowanie informacji przedstawionych w grafach, tekstowo lub liczbowo. Umiejętności badane w tej części są bardzo ważne na studiach z zarządzania, a także w środowisku pełnym danych, w którym operujemy.

3. Część ilościowa: Ta 75-minutowa część składa się z 37 pytań, które badają zdolność do rozwiązywania problemów ilościowych, rozumowanie ilościowe i interpretowanie danych graficznych. Dwa rodzaje pytań są przemieszane w tej części - rozwiązywanie problemów i zdolność do analizy danych. Oba rodzaje wymagają znajomości arytmetyki, elementarnej algebry i powszechnie znanych pojęć z geometrii. Ta część mierzy umiejętności rozumowania, a nie podstawowe umiejętności matematyczne.

4. Część werbalna: Ta 75-minutowa część ma 41 pytań, które badają zdolność czytania i rozumienia tekstu pisanego, ocenę i argumentowanie rozumowania, a także poprawianie tekstu pisanego, tak żeby był zgodny z normami języka angielskiego pisanego. Pytania z czytania ze zrozumieniem, korekcji zdań i krytycznego rozumowania są przemieszane w całej sekcji.

 

• W jaki sposób funkcjonuje adaptacyjny format testu GMAT?

Część ilościowa i werbalna testu GMAT to pytania wielokrotnego wyboru wybierane w formie komputerowej adaptacji, która dostosowuje się do indywidualnego poziomu umiejętności osoby egzaminowanej. Ogólnie im więcej odpowiedzi poprawnych, tym trudniejszy test się staje. Jeśli odpowiesz na pytanie źle przez przypadek lub poprawnie zgadując odpowiedź, twoje odpowiedzi na kolejne pytania w końcu doprowadzą Cię do pytań na odpowiednim dla Ciebie poziomie trudności. To że komputer dopasowuje pytania do Ciebie oznacza, że nie spedzisz za dużo czasu na pytaniach, które są dla ciebie zbyt trudne lub zbyt łatwe. Ustanawia to wyższy poziom dokładności niż stały jeden zestaw pytań, a także skraca czas potrzebny na skończenie testu.

Uwaga: Ponieważ komputer analizuje każdą odpowiedź przed wyborem kolejnego pytania, nie można pominąć pytania, zmianić odpowiedzi lub powrócić do swoich odpowiedzi na poprzednie pytania.